کتونی

پاپوشی برای افکاریک نویسنده نوجوان

کتونی

پاپوشی برای افکاریک نویسنده نوجوان

کتونی

من یه نوجوون ایرانیم که تازه دست به قلم شدم وباحمایت شماسعی درتقویت نوشته هام دارم. امیدوارم که خوشتون بیاد

طبقه بندی موضوعی
محبوب ترین مطالب

۹ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چندی پیش مقام معظم رهبری(مدظله)فرمان آتش به اختیار به جوانان ومردم ایران دادن. وامروز فرزندان انقلابی ایران فرزندانی از نسل شهید تهرانی مقدم آتش را به اختیار گرفتند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۴
مصطفی موحدی

اینجا ایرانه جایی که مردم جواب ترقه رو با موشک میدن

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۲۷
مصطفی موحدی

  به سقف بی روح سلول خیره شده ومکالمه ی دیروزش را مرورمیکند که چطورآن چندثانیه برایش چندسال گذشت.خبری که توسط برادرش به او رسیده بود باعث شده بود دیگربرایش فرق نکندکه امروزآخرین روزحبس اوست.

   صدای خش دار بلندگو اورا به خود می آورد.ازبالای تخت خودش راپایین می اندازد.دمپایی های صندل مشکی خودرا به پامیکند وبدون توجه به صدای هم بندی هایش که یک صدا میخوانند(بری دیگه برنگردی)به سمت دربه راه می افتد.در باصدا کش داری باز میشود.وارد سالن شدو بعد ازاین که سری به اتاق رئیس زندان زد. رفت ولباس هایش راتحویل گرفت. آهسته و بی رمق دکمه های پیراهنش را ازبالابه پایین بست.انگشترش راکه نگینی سرخ آن را تزئین کرده بود درانگشت وسط دست راستش کرد وساعتش را دردست چپ.اورکت سبزرنگ آمریکایی اش را به تن کرد وگیوه های سفیدش را به پا.تا آزادی فقط چند قدم داشت ولی برایش مهم نبود.درسبز رنگ ندامتگاه اوین راسربازی خسته بازکرد.گرمی نورخورشید را برروی گونه هایش حس کرد.بعدازاینکه چشمانش به نور عادت کرد.به سمت جوانی رفت که سیگاری برلب داشت ومنتظر او بود.بعداز سلام واحوال پرسی یکدیگر را درآغوش گرفتند و بعداز صحبتی کوتاه سوار موتورشد.در راه به روزی فکرمیکرد که به جرم درگیری با پلیس دستگیرشده بود.آخرآن مامور دنبال دخترکی دویده بود وبعداز زدن او چادرش را از سرش کشیده بود. بعداز مرور خاطرات اشکی از گوشه چشمش لغزید آخر میرفت تا برای جشن عوسی امشب آماده شود.(سالها بود که کناریکدیگر قد کشیده بودند وقرار بود بعد ازیک ماه باهم ازدواج کنند که آن حادثه اتفاق افتاد.)                                                                                                  

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۲۸
مصطفی موحدی

عزیزان فعال مجازی لطفا بیاید چن ساعتی به جای تفکرات حزبی واستفاده از حمله تکفیری برعلیه ویا برسود جناح خود.کاری کنیم که مردم پنجشنبه وجمعه با دسته گل برن سرمزارمقدس شهدای دفاع مقدس ومدافع حرم.شهداشرمنده ایم....

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۵۵
مصطفی موحدی

رویدادهای امروز به ما فرق بین قهرمان ومدعی قهرمان بودن رو فهماند.امروز فرق بین انقلابی وغیرانقلابی را فهمیدیم امروز تفکرات غلط را فهمیدیم امروز چن ساعتی زندگی به سبک عراق وسوریه را چشیدیم امروز.....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۴۸
مصطفی موحدی
به احترام کسایی که گفتن برجام سایه جنگ رودور کرد نه مردم ومدافعان حرم سکوت....
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۳۹
مصطفی موحدی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۲۳
مصطفی موحدی

انقد بعضیا نگران نماینده های مردم بودن که از مدافعان مردم فراموش کردند......                                     شهدا شرمنده ایم....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۲۲
مصطفی موحدی

مگر نمی گن که کار را که کرد آن که تمام کرد و می توان ازاین جمله گهربار استنباط کرد:کسانی که توانایی روزداری ندارند سه روزآخرماه مبارک را روزه بگیرند وبه خیل صائمین بپیوندند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ خرداد ۹۶ ، ۱۵:۵۵
مصطفی موحدی